Gårdlauget “Hvil Godt”

Formand
Ole Bertelsen
Sindshvilevej 10, 4. th
2000 Frederiksberg

Gårdmand
Kurt Lønstrup
Nørrebrogade 58, 3. Th.
2200 København N

Administrator
Mikael Christensen
Howitzvej 45, 3. th
2000 Frederiksberg