FAQ: Køb og Salg

Ole Bertelsen er pr. 1/2-2008 ansvarlig for Køb og Salg – se kontaktinfo på denne side

Skal du flytte? Så læs denne vejledning: Når du flytter version 10. juni 2016     

FAQ

SPG: Er der mulighed for større kælderrum end det pt. tildelte?
SV: Der hører kælderrum til alle lejligheder, men det er ikke muligt at få tildelt større eller flere kælderrum.

SPG: Hvor lang tid skal jeg regne med, at det tager at forberede de nødvendige dokumenter ved salg?
SV: Ca. 8 dage.

SPG: Er der solgt mange lejligheder efter de seneste års værdistigninger, og hvad ligger markedsværdien på pt.?
SV: Der er solgt en del lejligheder efter de seneste års værdistigninger. Lejlighederne er solgt til forskellige priser; både til andelsværdi og nogen under. Prisen afhænger af størrelse og stand. Bestyrelsen kan ikke udtale sig om markedsværdien. Kontakt derimod en  ejendomsmægler.

SPG: Hvad indeholder huslejen?
SV: Boligafgift, a conto vand og varme, antennebidrag (lille YouSee-pakke – kan fravælges en gang årligt), internet.

SPG: Er der andre mdl. omkostninger
SV: Der betales separat for el til Frederiksberg Elforsyning efter eget forbrug.

SPG: Det fremgår af regnskabet, at der ydes offentlig støtte. Fortsætter denne støtte lånenes tid ud og i så fald i samme grad?
SV: Der ydes offentlig støtte, da ejendommen er byfornyet. I tilsagnet hedder det, at ”støtten gives så længe, der er behov ”. Dette er en sætning med elastik, men staten har endnu ikke været inde og regulere i støtten til nogle ejendomme, som er blevet byfornyet. Men nogen garanti kan der ikke gives.

SPG: Foreningen har fælles målere for vand, varme og el. Er muligheden for installation af individuelle målere overvejet/planlagt?
SV: Der er egen betaling for el-forbruget i lejlighederne. Der er fælles måler til el-forbrug på  trappeopgange, i kældre mm. Installation af individuelle vand- og varmemålere er overvejet og undersøgt, men ikke fundet rentabelt for foreningen.